Aproximadamente 5 registro(s) hasta el momento: (knowledge)
Mostrar 10 | 50 | 100 resultados por página
Recurso libre 
1.
Sobre la vida de Vicent Ferrer, valencià universal
Alarcon Menargues, Fèlix Manel
Formato: info:eu-repo/semantics/article
Enlaces:
Fecha: 2012-09-18
Recurso: RUA Docencia

Recurso libre 
2.
La influència dels tractats medicosexuals medievals en l’Espill de Jaume Roig, The influence of medieval medicosexual treatises in l’Espill de Jaume Roig
Nave i Fluxà, Joan
Formato: info:eu-repo/semantics/article
Enlaces:
Fecha: 2012-09-19
Recurso: RUA Docencia

Recurso libre 
3.
La situació social del català al País Valencià en el trànsit dels segles XX al XXI
Mas i Miralles, Antoni - Montoya Abat, Brauli
Formato: info:eu-repo/semantics/article
Enlaces:
Fecha: 2011-12-02
Recurso: RUA Docencia

Recurso libre 
4.
Margarida Xirgu, epistolari íntim
Foguet i Boreu, Francesc
Formato: info:eu-repo/semantics/article
Enlaces:
Fecha: 2013-02-19
Recurso: RUA Docencia

Recurso libre 
5.
Enric Valor i la literaturització d’Aitana, Enric Valor and his literary representation of Aitana
Balaguer Pascual, Enric
Formato: info:eu-repo/semantics/article
Enlaces:
Fecha: 2012-09-19
Recurso: RUA Docencia