Aproximadamente 19 registro(s) hasta el momento: (knowledge)
Mostrar 10 | 50 | 100 resultados por página
Recurso libre 
1.
Isabelle Eberhardt (1877-1904) i Aurora Bertrana (1892-1974): la literatura de dues dones viatgeres
Marcillas Piquer, Isabel
Formato: info:eu-repo/semantics/article
Enlaces:
Fecha: 2012-09-05
Recurso: RUA Docencia

Recurso libre 
2.
Recepció multilingüe de la literatura medieval catalana. Traduccions i edició interlineal poliglota del Curial e Güelfa
Fuster Ortuño, María Ángeles
Formato: info:eu-repo/semantics/bookPart
Enlaces:
Fecha: 2008-02-21
Recurso: RUA Docencia

Recurso libre 
3.
Sobre la vida de Vicent Ferrer, valencià universal
Alarcon Menargues, Fèlix Manel
Formato: info:eu-repo/semantics/article
Enlaces:
Fecha: 2012-09-18
Recurso: RUA Docencia

Recurso libre 
4.
El programari lliure: producció col·lectiva de coneixement, Free Software: Collective Production of Knowledge, El software libre: producción colectiva de conocimiento
Jacovkis, David; Cofundador del Free Knowledge Institute
Formato: info:eu-repo/semantics/article, info:eu-repo/semantics/publishedVersion, , ,
Enlaces:
Fecha: 2009-05-27
Recurso: IDP: Revista de internet, derecho y política

Recurso libre 
5.
El programari lliure: producció col·lectiva de coneixement, Free Software: Collective Production of Knowledge, El software libre: producción colectiva de conocimiento
Jacovkis, David; Cofundador del Free Knowledge Institute
Formato: info:eu-repo/semantics/article, info:eu-repo/semantics/publishedVersion, , ,
Enlaces:
Fecha: 2009-05-27
Recurso: IDP: Revista de internet, derecho y política

Recurso libre 
6.
La traducció feminista: comparació del concepte d'equivalència de la teoria feminista amb el de les escoles lingüístiques
Fuster Ortuño, María Ángeles
Formato: info:eu-repo/semantics/article
Enlaces:
Fecha: 2007-11-04
Recurso: RUA Docencia

Recurso libre 
7.
Traducció, difusió i recepció poliglota dels clàssics de la literatura catalana. Les traduccions del Curial e Güelfa (edició interlineal multilingüe)
Fuster Ortuño, María Ángeles
Formato: info:eu-repo/semantics/bookPart
Enlaces:
Fecha: 2007-11-21
Recurso: RUA Docencia

Recurso libre 
8.
Concepte d’“equivalència”: gènere i traducció. Jocs de perspectives no equivalents entre la teoria feminista i les escoles lingüístiques
Fuster Ortuño, María Ángeles
Formato: info:eu-repo/semantics/preprint
Enlaces:
Fecha: 2007-10-30
Recurso: RUA Docencia

Recurso libre 
9.
La influència dels tractats medicosexuals medievals en l’Espill de Jaume Roig, The influence of medieval medicosexual treatises in l’Espill de Jaume Roig
Nave i Fluxà, Joan
Formato: info:eu-repo/semantics/article
Enlaces:
Fecha: 2012-09-19
Recurso: RUA Docencia

Recurso libre 
10.
La traducció de clàssics medievals: locucions verbals i col·locacions en el Curial e Güelfa
Fuster Ortuño, María Ángeles
Formato: info:eu-repo/semantics/preprint
Enlaces:
Fecha: 2007-10-30
Recurso: RUA Docencia