Título: Sobre la vida de Vicent Ferrer, valencià universal
Autores: Alarcon Menargues, Fèlix Manel
Fecha: 2012-09-18
2012-09-18
2010
Publicador: RUA Docencia
Fuente:
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Tema: Ferrer, Vicent
Vida de sant
Predicació
Sermó
Hagiografia
Devocionari
Miracle
Compromís de Casp
Literatura catalana medieval
Saint’s life
Prayer
Sermon
Hagiography
Devotional
Miracle
Compromise of Caspe
Medieval Catalan literature
Filología Catalana
Descripción: En aquest article, Fèlix Manel Alarcon prova d’aprofundir en el coneixement d’una de les vides més populars de l’hagiografia medieval: la del pare dominic Vicent Ferrer. Més enllà de la visió popular que se n’ha transmés a base de devocionaris i rondalles, l’aportació d’Alarcon té en consideració diverses fonts medievals i actuals per a definir els perfils del personatge al voltant de tres eixos: «El naixement i la joventut», «El predicador» i «Sant Vicent Ferrer en els nostres dies».
In the present paper, Fèlix Manel Alarcon aims to further improve the knowledge on one of the most popular lifes in Medieval hagiography: that of the Dominican Father Vicent Ferrer. Beyond the popular view that has been transmitted through devotionals and popular tales, Alarcon’s contribution takes into consideration several Medieval and current sources to define the character’s profile around three axes: «Birth and youth», «The preacher», «Saint Vicent Ferrer in our days».
Idioma: Catalán

Artículos similares:

Choosing the correct paradigm for unknown words in rule-based machine translation systems por Sánchez Cartagena, Víctor Manuel,Esplà Gomis, Miquel,Sánchez Martínez, Felipe,Pérez Ortiz, Juan Antonio
Using external sources of bilingual information for on-the-fly word alignment por Esplà Gomis, Miquel,Sánchez Martínez, Felipe,Forcada Zubizarreta, Mikel L.
10