Título: La traducció de clàssics medievals: locucions verbals i col·locacions en el Curial e Güelfa
Autores: Fuster Ortuño, María Ángeles
Fecha: 2007-10-30
2007-10-30
2006
2007-10-30
Publicador: RUA Docencia
Fuente:
Tipo: info:eu-repo/semantics/preprint
Tema: Traducción
Literatura
Curial
Filología
Historia
Literatura Medieval
Descripción: En la societat actual, una de les millors maneres de donar a conéixer una llengua i la seua cultura —i encara més a nivell internacional— és la traducció. La tasca traductològica té com a objectiu primordial posar en contacte dues cultures, dues formes de veure el món diferents que comparteixen l’interés per intercanviar pensaments i experiències. Les traduccions posen a autors abans desconeguts —o coneguts amb dificultats— a l’abast de la comunitat lingüística receptora en la seua pròpia llengua, trencant així les possibles barreres causades per qüestions de llunyania física, geogràfica, temporal i lingüística. Per tant, la traducció pot considerar-se un indicador i un agent de la normalització lingüística, cultural, literària i científica d’una llengua. Obres de la literatura medieval en l’actualitat són també objecte de noves traduccions.
Aquesta conferència va ser dictada en el XIVè Col·loqui de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Budapest, 4-9 Setembre 2006. La publicació de les seues actes està prevista per a 2008.
Aquesta investigació s’emmarca en el context del projecte de recerca per a la “Promoció exterior de la llengua, la literatura i la cultura valenciana a través de diferents programes d'actuacions” [IVITRA-UA/Acadèmia Valenciana de la Llengua (ACADEMIAVALENCIANA2-05N)]. A més, també se situa quant a la metodologia a l’empara de la “Xarxa de Excel·lència Europea “Translation, Multilingualism, Information and Communication Technologies, and Transference of Knowledge” (TRAMICTEK)” [UE-6FP-IST/NG-NoE/STREP-2004-64988, UE- 6FP-IST/NG-NoE-STREP-2002-UE, MEC- HUM2004-22980-E, GV- IIACDI/2004/8, UA- ACPE2-01, UA- ACPE4-01.
Idioma: Catalán

Artículos similares:

Choosing the correct paradigm for unknown words in rule-based machine translation systems por Sánchez Cartagena, Víctor Manuel,Esplà Gomis, Miquel,Sánchez Martínez, Felipe,Pérez Ortiz, Juan Antonio
Using external sources of bilingual information for on-the-fly word alignment por Esplà Gomis, Miquel,Sánchez Martínez, Felipe,Forcada Zubizarreta, Mikel L.
10