Título: Concepte d’“equivalència”: gènere i traducció. Jocs de perspectives no equivalents entre la teoria feminista i les escoles lingüístiques
Autores: Fuster Ortuño, María Ángeles
Fecha: 2007-10-30
2007-10-30
2006
2007-10-30
Publicador: RUA Docencia
Fuente:
Tipo: info:eu-repo/semantics/preprint
Tema: Traducció
Feminisme
Lingüística
Gènere
Traducción
Lingüística
Descripción: This paper analyzes general features and most important objectives of feminist translation. One of the main principles of this theory is the non-acceptance of the traditional definition of equivalence. For this reason, we will compare feminist conception of equivalence with that of four essential authors pertaining to linguistic theories (Roman Jakobson, Georges Mounin, J.C. Catford and Eugene A. Nida).
Conferència dictada en el Congrés Internacional "Traducció i Intercanvi Cultural en l'Època de la Globalització", Universitat de Barcelona, 16-19 Maig 2006. La publicació de les actes d'aquest congrés està prevista per a 2008.
Aquesta investigació s’emmarca en el context del projecte de recerca per a la “Promoció exterior de la llengua, la literatura i la cultura valenciana a través de diferents programes d'actuacions” [IVITRA-UA/Acadèmia Valenciana de la Llengua (ACADEMIAVALENCIANA2-05N)]. A més, també se situa quant a la metodologia a l’empara de la “Xarxa de Excel·lència Europea “Translation, Multilingualism, Information and Communication Technologies, and Transference of Knowledge” (TRAMICTEK)” [UE-6FP-IST/NG-NoE/STREP-2004-64988, UE- 6FP-IST/NG-NoE-STREP-2002-UE, MEC- HUM2004-22980-E, GV- IIACDI/2004/8, UA- ACPE2-01, UA- ACPE4-01.
Idioma: Catalán

Artículos similares:

Choosing the correct paradigm for unknown words in rule-based machine translation systems por Sánchez Cartagena, Víctor Manuel,Esplà Gomis, Miquel,Sánchez Martínez, Felipe,Pérez Ortiz, Juan Antonio
Using external sources of bilingual information for on-the-fly word alignment por Esplà Gomis, Miquel,Sánchez Martínez, Felipe,Forcada Zubizarreta, Mikel L.
10