Título: La traducció feminista: comparació del concepte d'equivalència de la teoria feminista amb el de les escoles lingüístiques
Autores: Fuster Ortuño, María Ángeles
Fecha: 2007-11-04
2007-11-04
2005
2005
Publicador: RUA Docencia
Fuente:
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Tema: Traducció
Feminisme
Literatura Medieval
Traducción
Feminismo
Literatura Medieval
Descripción: L’objecte d’aquest treball és estudiar i analitzar les característiques generals i els objectius de les teories feministes de la traducció. Un dels pilars bàsics de la teoria feminista de la traducció és la noció del concepte d’equivalència, noció diferent a la que fins el moment estava tradicionalment acceptada. Per aquest motiu, analitzarem la concepció tradicional de l’equivalència de Roman Jakobson, Georges Mounin, J.C. Catford i Eugene A. Nida, pertanyents a les escoles lingüístiques, i explicarem les seues diferències respecte al concepte feminista de l’equivalència.
Aquesta investigació s’emmarca en el context del projecte de recerca per a la “Promoció exterior de la llengua, la literatura i la cultura valenciana a través de diferents programes d'actuacions” [IVITRA-UA/Acadèmia Valenciana de la Llengua (ACADEMIAVALENCIANA2-05N)]. A més, també se situa quant a la metodologia a l’empara de la “Xarxa de Excel·lència Europea “Translation, Multilingualism, Information and Communication Technologies, and Transference of Knowledge” (TRAMICTEK)” [UE-6FP-IST/NG-NoE/STREP-2004-64988, UE- 6FP-IST/NG-NoE-STREP-2002-UE, MEC- HUM2004-22980-E, GV- IIACDI/2004/8, UA- ACPE2-01, UA- ACPE4-01].
Idioma: Catalán

Artículos similares:

Choosing the correct paradigm for unknown words in rule-based machine translation systems por Sánchez Cartagena, Víctor Manuel,Esplà Gomis, Miquel,Sánchez Martínez, Felipe,Pérez Ortiz, Juan Antonio
Using external sources of bilingual information for on-the-fly word alignment por Esplà Gomis, Miquel,Sánchez Martínez, Felipe,Forcada Zubizarreta, Mikel L.
10